Privacy verklaring

Privacy verklaring


Bij salon BarBella wordt er veel waarde gehecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Salon BarBella houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval

 • Vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot
  de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten.
 • Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is.
 • Uw gegevens niet doorverkoop aan derden.
 • Uw gegevens niet doorgeef aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben.
 • U de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens.

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Persoonsgegevens die Salon BarBella verwerkt.

 • Salon BarBella verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Salon BarBella, verwerk:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht
 • Beroep
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Uw gezondheid
 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten ( papier of digitaal )

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag Salon BarBella persoonsgegevens verwerkt;

 • Salon BarBella verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren.

Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda.

Hoe lang Salon BarBella uw persoonsgegevens bewaart.

 • Salon BarBella bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.