Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

A)     De client moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk ,doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan Salon BarBella telefonisch melden.

B)     Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag salon BarBella het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client doorberekenen.

C)     Indien de client meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt mag Salon BarBella de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de client doorberekenen.

 

D)     Indien de client bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Salon BarBella de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de client doorberekenen.